Movino Domin & Kušický Rodinné vinársvto Ďurík Zsigmond Csernus Ing. Jozef Képeš G.A. - BOR Želovce

Združenie


 

Orgány združenia

 

Predseda OZ Veľkokrtíšska vínna cesta – člen Rady Ing. Peter Pál – MOVINO, Veľký Krtíš

Podpredseda OZ Veľkokrtíšska vínna cesta – člen Rady Mgr. Róbert Kušický – VÍNO NATURAL Domin&Kušický, Veľký Krtíš

Tajomník OZ Veľkokrtíšska vínna cesta – člen Rady Ing. Daniel Magula – zástupca drobných vinárov 

Hospodárka OZ Veľkokrtíšska vínna cesta – člen Rady p. Diana Kušická – VÍNO NATURAL Domin&Kušický, Veľký Krtíš 

 

Rada

 

Ing. Miroslav Varga – MIRVAR,Veľký Krtíš

Janka Ďuríková – Rodinné vinárstvo Ďurík, Opatovská Nová Ves 

Ing. Gabriel Zsigmond – Pivnica a vinohrady Zsigmond, Vinica

p. Gabriel Oravec – G.A.-BOR, Želovce 

p. Karol Csernus, Pivnica Csernus, Vinica 

 

Dozorná rada 

 

Ing. Ondrej Ďurík – Rodinné vinárstvo Ďurík, Opatovská Nová Ves 

Ing. Jozef Képeš – Víno Képeš, Kosihovce 

Ing. Dalibor Vaník – IKE, Pôtor


Súbory na stiahnutie
Stanovy občianskeho združenia VKVC:
 

Prihláška do združenia VKVC: