Movino Domin & Kušický Rodinné vinársvto Ďurík Zsigmond Csernus Ing. Jozef Képeš G.A. - BOR Želovce

O Veľkokrtíšskej vínnej cesteObčianske združenie „Veľkokrtíšska vínna cesta“ (ďalej len „VKVC“) je záujmovým združením fyzických a právnických osôb, ktoré svojím členstvom prejavia záujem o rozvoj slovenského vinárskeho mikroregiónu, najmä jeho tradičných hospodárskych odvetví, kultúry a ich využitia pre rozvoj cestovného ruchu. Združenie bolo založené dňa 12.4.2012 ustanovujúcim valným zhromaždením. Založilo ho 10 zakladajúcich členov s myšlienkou vybudovať spoluprácu vinárov a milovníkov vína z okresu Veľký Krtíš.           

Združenie je neziskovou právnickou osobou, založenou na základe ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Záujmové územie VKVC sa pre účely činnosti združenia vymedzuje územie okresu Veľký Krtíš. Cieľom je aktívne sa podieľať na regionálnom rozvoji vinohradníctva a vinárstva v okrese Veľký Krtíš s dôrazom na zachovanie tradície pestovania hrozna a výroby vína v regióne a ich spojením s cestovným ruchom a ďalšími aktivitami, ktoré prispievajú k všestrannému rozvoju regiónu.

Veľkokrtíšska vínna cesta vytvára priestor na spoznanie vín vyrobených v okolí Veľkého Krtíša, Čeboviec, Kosihoviec, Opatovskej Novej Vsi, Záhoriec či obce Vinica. Veríme, že prostredníctvom vína, ktoré sa v tomto mikroregióne vyrába historicky už niekoľko storočí, spoznajú návštevníci tohto regiónu aj ľudí, ktorí za výrobou vína stoja a budú sa za vínami tohto regiónu radi vracať.