Movino Domin & Kušický Rodinné vinársvto Ďurík Zsigmond Csernus Ing. Jozef Képeš G.A. - BOR Želovce

SúčasnosťVinohradníctvo okresu Veľký Krtíš – spojenie prírody, slnka a „duše“.

 

Slovensko je jednou z najsevernejšie položených krajín v Európe, kde sú na pestovanie viniča vhodné prírodné a klimatické podmienky. Tradičnými vinohradníckymi oblasťami sú Malokarpatská, Južnoslovenská, Nitrianska, Stredoslovenská, Východoslovenská a Tokajská vinohradnícka oblasť.


 

Vinohrady okresu Veľký Krtíš sú súčasťou Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti, ktorá je veľkosťou štvrtá zo šiestich vinohradníckych regiónov Slovenska. Tri zo siedmich rajónov Stredoslovenskej vinohradníckej oblasti sa nachádzajú alebo zasahujú na územie okresu Veľký Krtíš. Najjužnejšie položený Ipeľský so strediskom v Šahách, pokračuje z Levického okresu povodím Ipľa cez Ipeľské Predmostie. Centrom ďalšieho rajónu je obec Vinica, podľa ktorej má názov. Ostávajúce územie okresu Veľký Krtíš pokrýva Modrokamenský rajón s centrom vo Veľkom Krtíši.

Vinohrady okresu Veľký Krtíš sa rozprestierajú sa na južných svahoch Krupinskej vrchoviny a Ipeľskej kotliny. Pôdne podmienky sú určované geologickým prevažne vulkanickým substrátom (andezity), na ktorom sa vytvorili úrodné andozeme. Ílovitohlinité až hlinité pôdy, mierne a suché podnebie finálnemu výrobku –vínu dávajú jeho charakteristickú pečať a nezameniteľné typické vína.

Vynikajúce vína z okolia Veľkého Krtíša pochádzajú z odrôd: Tramín červený, Rizling rýnsky, Rulandské biele, Frankovka modrá, Cabernet sauvignon, Svätovavrinecké, Veltlínske zelené. Z nových odrôd zaujali svojou výnimočnosťou odrody Devín, Hibernal a Dornfelder.


Hlavní predstavitelia vinohradníctva a vinárstva v tejto oblasti sú vinárstva:

                            

MOVINO, Veľký Krtíš

Vinár:
MOVINO, spol. s r.o.
Adresa:
Osloboditeľov 66, 990 01 Veľký Krtíš
Plocha obrábaných vinohradov:
240 ha
Ročná produkcia: 
1.200.000 l vína
Šírka ponuky:
62 druhov fľaškových + 8 druhov sudových vín
Kontaktná osoba:
Ing. Peter Pál – obchodný riaditeľ
Telefón: 
0902 984 404
Email:pal@agro-movino.sk
Web:www.movino.sk

VÍNO NATURAL Domin&Kušický, Veľký Krtíš

Vinár:
VÍNO NATURAL Domin&Kušický, s.r.o.
Adresa:
Poľná 5, 990 01 Veľký Krtíš
Plocha obrábaných vinohradov:
40 ha
Ročná produkcia: 
100 000 fliaš
Šírka ponuky:
10 druhov fľaškových vín
Kontaktná osoba:
p. Tibor Kušický, 0907 881 099 – riaditeľ 
p. Diana Kušická, 0907 145 646 – obchod a marketing

Email:natural@naturalvino.sk
Web:www.naturalvino.sk

Pivnica a vinohrady Zsigmond, Vinica

Vinár:
SHR Gabriel Zsigmond
Adresa:
Hontianska 100/48, 991 28 Vinica
Plocha obrábaných vinohradov:
80 ha
Ročná produkcia: 
45.000 l vína
Šírka ponuky:
15 odrôd v rôznych ročníkoch
Kontaktná osoba:
Ing. Gabriel Zsigmond
Telefón: 
0907 133 759
Email:www.vinohradnictvo.sk
Web:www.zsigmond.sk

Rodinné vinárstvo Ďurík, Opatovská Nová Ves

Vinár:
 Jana Ďuríková VITIS
Adresa:
Opatovská Nová Ves 222, 991 07
Plocha obrábaných vinohradov:
16 ha +6 ha podpníkový vinohrad
Ročná produkcia: 
50.000 l
Šírka ponuky:
15 druhov fľaškových vín
Kontaktná osoba:
p. Jana Ďuríková, 0905 385 007
Ing. Matúš Ďurík, 0905 535 287
Email:
vitis@vinohradníctvo.sk
Web:www.vinohradnictvo.sk

Ing. Jozef Képeš, Kosihovce
Vinár:
Ing. Jozef Képeš
Adresa:
Kosihovce 197, 991 25
Plocha obrábaných vinohradov:
4,13 ha
Ročná produkcia: 
10 000 l
Šírka ponuky:
8 druhov vín
Kontaktná osoba:
Ing. Jozef Képes
Telefón: 
0905 297 239
Email: jozef.kepes@gonet.sk

Gabiel Oravec G.A.-BOR, Želovce

Vinár:
Gabiel Oravec G.A.-BOR
Adresa:
1. mája 354/5, 991 06 Želovce
Plocha obrábaných vinohradov:
3 ha
Ročná produkcia: 
8.000 l
Šírka ponuky:
4 druhy
Kontaktná osoba:
p. Gabiel Oravec
Telefón: 
0907 365 988
Email:bcurrant.g.a.bor@gmail.com
Web:www.ga-bor.eu

Pivnica Csernus, Vinica
Vinár:
p. Karol Csernus
Adresa:
Nová Osada 302/3, 991 11 Balog nad Ipľom
Plocha obrábaných vinohradov:
1,15 ha
Ročná produkcia: 
5 000 fliaš
Šírka ponuky:17 druhov vín
Kontaktná osoba:
p. Karol Csernus
Telefón: 
0903 178 632
Email:karol.csernus@gmail.com
Web:www.pivnicacsernus.sk

Historická pivnica Šaranko, Opatovská Nová Ves

Vinár:
p. Jozef Šaranko
Adresa:
Opatovská Nová Ves 281, 991 07
Plocha obrábaných vinohradov:
1,2 ha
Ročná produkcia: 
 4.000 l
Šírka ponuky:
8 druhov
Kontaktná osoba:
 p. Jozef Šaranko
Telefón: 
0903 512 983
Email: Stručne o vinohradníctve v stredoslovenskej vinohradníckej oblasti 

Stredoslovenskú vinohradnícku oblasť zákon č.332/96 NR SR o vinohradníctve a vinárstve delí na 7 vinohradníckých rajónov.Veľkostne je najväčší Modrokamenský rajón, ktorý zahŕňa v sebe až 37% vinohradov stredoslovenskej oblasti, ďalej Ipeľský rajón 18%, Vinický rajón 16%, Fiľakovský rajón 10%, Hontiansky rajón 8%, Gemerský rajón 6% a Tornaľský rajón 5%. Až 94% vinohradov tejto oblasti obhospodarujú právnické osoby.Stovky vinohradov, ktoré obrábajú fyzické osoby sú okrem výnimiek menšie ako 1000m2. Podľa odrodového zloženia sú najviac pestované muštové biele odrody 77%, hlavne VZ, RB, RV a RR , modré odrody 20%, hlavne FM, SV a CS, stolové odrody 2%, hlavne CH b., CH č. a PK, ostatné odrody 1% /väčšinou priamo rodiace hybridy/.