Movino Domin & Kušický Rodinné vinársvto Ďurík Zsigmond Csernus Ing. Jozef Képeš G.A. - BOR Želovce

KontaktVeľkokrtíšska vínna cesta – kontakty


Kontakt
Organizácia:
Veľkokrtíšska vínna cesta, OZ
Adresa:
Osloboditeľov 66, 990 01 Veľký Krtíš
Zastúpená:
Ing. Peter Pál, predseda,
Mgr. Róbert Kušický, podpredseda

Bankové spojenie:
4016039792/7500, ČSOB Veľký Krtíš
IBAN:
SK14 7500 0000 0040 1851 2205
SWIFT:

IČO:
42300436
DIČ:
2023516264
E-mail:
vkvc@vkvc.sk
Web:
www.vkvc.sk
Kontakty na výkonný výbor:
Predseda: 
Ing. Peter Pál 
mobil: 0902 984 404, pal@agro-movino.sk
Podpredseda:

Mgr. Róbert Kušický
mobil: 0907 881 099, robert.kusicky@naturalvino.sk
Hospodár:
p. Diana Kušická
mobil: 0907 145 646, natural@naturalvino.sk
Tajomník:
Ing. Daňo Magula 
mobil: 0905 258 479, dano.magula@gmail.com