Movino Domin & Kušický Rodinné vinársvto Ďurík Zsigmond Csernus Ing. Jozef Képeš G.A. - BOR Želovce

Vážení výrobcovia vína,
dovoľujeme si Vás pozvať na súťaž vín VINOBRANIE 2018, vyhlasovateľom
ktorej je mesto Veľký Krtíš. Cieľom súťaže je propagácia slovenských vín a vinárov
a zachovanie vinohradníckej tradície okresu Veľký Krtíš.
Odborná degustácia sa uskutoční dňa 20.9.2018 od 9,00 hod. v PENZIÓNE
U VINÁRA vo Veľkom Krtíši. Výstava súťažných vín spojená s verejnou
degustáciou sa uskutoční dňa 28.9.2018 v Kultúrnom dome vo Veľkom Krtíši
spolu so slávnostným vyhlásením výsledkov súťaže.
Termín dodania vzoriek je najneskôr dňa 18.9.2018 do 15,00 hod. na adresu:
MOVINO, spol. s r. o., Osloboditeľov 66, 990 01 Veľký Krtíš
Prihlášky do súťaže a Štatút súťaže sú zverejnené na internetovej stránke mesta
Veľký Krtíš (www.velky-krtis.sk), stránke OZ Veľkokrtíšska vínna cesta
(www.vkvc.sk) a na stránke vinárstva MOVINO (www.movino.sk).
Všetkých vinárov a milovníkov vín na podujatie srdečne pozývame.

Organizačný výbor

Prihláška do súťaže VINOBRANIE 2018

Štatút súťaže VINOBRANIE 2018

Tešíme sa na Vás.